Dodacie podmienky

Prevádzkovateľom sa rozumie spoločnosť:

Kvetinárstvo V, s.r.o., Bjornsona 137/4, 97101 Prievidza, IČO:48061832, DIČ:2120001840

Zapísaná okresným súdom Trenčín  Vložka číslo:  31319/R

Zákazníkom sa rozumie:
Užívateľ, ktorý si buď telefonicky alebo emailom tovar objedná

Príjemcom sa rozumie:
Osoba, ktorej je zásielka určená

Miestom určenia sa rozumie:
Miesto, kde bude príjemcovi zásielka doručená

Zásielkou sa rozumie:
Tovar, ktorý bol dohodnutý zákazníkom

Zásielkovou spoločnosťou sa rozumie:
Spoločnosť, ktorou prevádzkovateľ doručuje zásielky

Storno objednávky
Objednávku je možné zrušiť maximálne do 24 hodín pred odoslaním zásielky prevádzkovateľom a to buď telefonicky na čisle 0918 567 013 alebo mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Prevádzkovateľ má právo stornovať objednávku, ak nemá momentálne požadovaný tovar, kvety ktoré práve akurát nemajú sezónu na kvitnutie alebo nieje schopný tovar dodať v požadovanej lehote alebo bez udania dôvodu. V prípade stornovania objednávky prevádzkovateľom budú finančné prostriedky vrátené na účet zákazníka.

Dodacie podmienky: pre okres Prievidzu, Bojnice, Handlovú
Po obdržaní platby na náš účet Vám bude kytica, darčekový kôš doručená cca. do 3 hodín – platí pre okres Prievidzu, Bojnice, Handlovú.

KYTICE MIMO OKRESU PD TREBA OBJEDNÁVAŤ DEŃ VOPRED! CEZ VÍKENDY A SVIATKY ROBÍME ROZVOZY KYTÍC IBA V OKRESOCH PD.

Doprava
Doprava a doručenie je zdarma.

Dodacie podmienky pre celé Slovensko

Objednať produkty je možné každý deň v týždni od 9.00 do 20.00 hodín.

Kytice v rámci Slovenska sú doručované v pracovných dňoch od PONDELKA do PIATKU v priebehu dňa medzi 08.00 hod. – 15.00 hod. Nie je možné garantovať presný čas doručenia. Objednávku je nutné uskutočniť minimálne deň vopred do 17:00 hod. Doručenie je zdarma. Objednávky ktoré budú prijaté v nedeľu sa doručia z technických príčin až v utorok.

V rámci okresu Prievidza robíme rozvozy kytíc aj cez víkendy ( sobota, nedeľa, sviatky ).

Za neskoré doručenie zásielky neručíme v týchto prípadoch

Ak sú neúplné informácie o doručení zásielky najmä kontakt a adresa na doručenie v prípade že nezastihneme obdarovaného alebo objednávajúceho na uvedenej adrese a objednávke nebude vyplnený telefónny kontakt na kupujúceho či obdarovaného.

V niektorých prípadoch sa môže stať, že objednané kvety sa budú mierne líšiť od produktov na našej internetovej stránke. Náhrada je vykonávaná tovarom rovnakého alebo podobného vzhľadu, druhu, množstva.

U objednávok nie je možné zaplatiť zásielku v hotovosti pri prevzatí od kuriéra.

Ak sa Predávajúcemu nepodarí doručiť kyticu Objednávateľovi z dôvodu nezastihnuteľnosti Príjemcu (na uvedenej adrese v Objednávke sa adresát nenachádza a nie je možné sa s ním telefonicky opakovane spojiť), následná reklamácia nebude Objednávateľovi uznaná.

V prípade, že Príjemca odmietne prevziať zásielku od nášho kuriéra, Predávajúci za túto skutočnosť neručí a zásielku eviduje ako vybavenú.

Ak Objednávateľ pri vystavení objednávky udá fiktívnu alebo neúplnú adresu, príp. nesprávny tel. kontakt na príjemcu a doručenie nie je možné realizovať, Prevádzkovateľ za túto skutočnosť nezodpovedá a zásielka je evidovaná ako vybavená.

Dĺžka textu ku kytici, darčekovému košu (blahoželania, poďakovania …) je ľubovoľná.

Predávajúci sa zaväzuje

1) Dodať správny druh Objednávky na základe riadne zaplatenej Objednávky. V prípade, že Príjemca nebude prítomný na adrese doručenia, bude pracovník doručovacej služby kontaktovať Príjemcu, kde sa následne dohodnú na mieste a termíne doručenia Objednávky.
2) Zabezpečiť vyhotovenie a doručenie Objednávky riadne, včas a s náležitou odbornou starostlivosťou.
3) Všestranne chrániť záujmy Objednávateľa a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii Objednávky.
4) Zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch Objednávateľa a Príjemcu, neposkytovať ich osobné údaje tretím osobám ani ich komerčné využitie.

Výnimky a ďalšie detaily objednávky

V prípade, že niektorý z daných produktov vyobrazených v darčekovom koši momentálne nebude k dispozícii, bude zamenený za podobný výrobok v tej istej cenovej relácii. Podobné platí aj pre kytice, či iné objednané produkty. V prípade, že niektoré produkty vyobrazené na obrázku kytice nie sú k dispozícii, budú zamenené za podobný výrobok v tej istej cenovej relácii.  Všetky darčekové koše budú na prevoz zabalené do celofánov.

Objednávateľ sa zaväzuje

Zaplatiť za objednaný tovar alebo službu prostredníctvom platby uvedenej na stránke www.kytice-kvety.sk

Garancia

Na kvety poskytuje Predávajúci 3-dňovú záruku čerstvosti odo dňa doručenia Objednávky. Záruka čerstvosti sa nevzťahuje na kvety pri preprave poškodené mrazom.

 

Ďalšie informácie

  • Odporúčame, zrezať stonky kvetov každý deň vrátane výmeny vody
  • V niektorých prípadoch sa môže stať, že objednaný kvety sa budú mierne líšiť od produktov na našich internetových stránkach. Náhrada je vykonávaná tovarom rovnakého alebo podobného vzhľadu, druhu, množstve a v rovnakej alebo vyššej cene.
  • Fotografie darčekových predmetov ako sú plyšové, fľaše vína atď sú orientačné, môžu byť nahradené rovnakým druhom tovaru podobného vzhľadu v rovnakej cenovej relácii.
  • Klobásové kytice doručujeme len v okrese Prievidza.

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany zákazníka

V súlade s občianskym zákonníkom , v znení neskorších predpisov , má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru pri uzatvorení kúpnej zmluvy na diaľku .

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy na poskytovanie služieb :

Ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia , na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar , ktorý podlieha rýchlej skaze , opotrebovaniu alebo zastaraniu

 

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu kytice-kvety.sk prehlasuje a zaväzuje sa, že bez súhlasu neposkytne osobné údaje tretím osobám.

Zároveň plne rešpektujeme právo na ochranu osobných údajov používateľov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR).

Vaše osobné údaje - meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo v prípade podnikateľa Vaše obchodné meno, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH - sú nevyhnutné a potrebné k tomu, aby sme vám mohli dodať objednaný tovar alebo službu, za účelom vystavenia faktúry  a súvisiacich dokladov a za účelom starostlivosti o zákazníka za účelom vybavenia reklamácie. Právnym základom pre spracovanie týchto osobných údajov je plnenie zmluvy a zákonných povinností prevádzkovateľ internetového obchodu vyplývajúcich z platných daňových predpisov, z predpisov o účtovníctve, z Občianskeho zákonníka a ďalších osobitných právnych predpisov. Doba uchovávania údajov je v zmysle zákonných predpisov 5 - 10 rokov.

Vašu emailovú adresu používame na komunikáciu s Vami ako zákazníkom o potvrdení a vybavení objednávky, doručení objednávky, doručení všetkých informácií k objednávke. Právnym základom pre spracovanie týchto osobných údajov je plnenie zmluvy.

Vaše platobné údaje používame pre technické zabezpečenie platby za objednaný tovar. Právnym základom pre spracovanie týchto osobných údajov je plnenie zmluvy.

V prípade, že zákazník odmietne poskytnúť svoje osobné údaje nevyhnutné k tomu, aby sme s ním mohli uzavrieť zmluvu, zmluvu nie je možné uzatvoriť.

Zmazať vaše osobné údaje možete tu.

Informácie o súboroch cookies a ich využívanie

Ako cookie (anglicky koláčik, oplátka, sušienka) sa v protokole HTTP označuje malé množstvo dát, ktoré servery pošlú prehliadaču. Ten ich uloží na počítači užívateľa.

Pri každej ďalšej návšteve stránok potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru. Cookies bežne slúžia k rozlišovaniu jednotlivých používateľov, ukladá sa do nich obsah „nákupného košíka“ v elektronických obchodoch, užívateľské predvoľby a pod.

Technicky ide o sériu kódov, podľa ktorých prehliadač zhromažďuje a následne odosiela informácie o našom správaní späť na príslušný server.  Cookies obsahujú informáciu o tom, ako dlho ich má prehliadač uchovávať (od jednorazových až po niekoľkoročné). 

Cookies nie sú priamo viazané na vaše meno ani e-mailovú adresu, často ale obsahujú vaše prihlasovacie údaje do systému. Sú spoločné pre jednu inštaláciu prehliadača. Cookies nie sú nijako zabezpečené a to vrátane zhromaždených údajov.

Ako Google využíva súbory cookie zistíte tu.

Môžem ukladanie súborov cookies do môjho zariadenia nejako zabrániť?

Áno, stačí, keď si pred návštevou našich stránok vo svojom prehliadači spustíte funkciu Súkromné ​​prehliadanie. V takom prípade je však možné, že sa vám niektoré časti našich stránok nebudú zobrazovať správne a ich prezeranie pre vás bude zložitejšie.

 Reklamácie

1. Reklamovať je možné iba tovar zakúpený na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci.

2. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni elektronického obchodu predávajúceho a to buď vyplnením a zaslaním reklamačného formulára alebo inou písomnou formou a doručí reklamáciu predávajúcemu osobne, elektronicky alebo písomne na poštovú adresu.

-Predávajúci vydá v deň začatia reklamačného konania kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie vo vhodnej forme určenej predávajúcim, kde je povinný uviesť vady tovaru a deň začatia reklamačného konania. Tento doklad slúži kupujúcemu ako doklad k opätovnému vyzdvihnutiu reklamovaného tovaru.

3.Reklamačné konanie na tovar, ktorý je objektívne možné doručiť predávajúcemu, začína dňom, kedy kupujúci splní nasledujúce podmienky:
doručenie písomnej reklamácie predávajúcemu a to osobne, poštou, alebo elektronickou poštou (e-mailom).
a doručenie reklamovaného tovaru vrátane príslušenstva. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla prevádzky predávajúceho a to osobne alebo poštou.

4.Predávajúci vybaví reklamáciu v termíne do 30 dní od začatia reklamačného konania, o čom vydá kupujúcemu písomný doklad.

5. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:
predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo predávajúci vadný tovar vymení (určenie spôsobu vybavenia reklamácie závisí na rozhodnutí predávajúceho a kupujúci sa nemôže určenia vybavenia svojej reklamácie domáhať).
- Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví reklamáciu:
výmenou tovaru za tovar iný, funkčný, rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.
- Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát.

- Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

 

Alternatívne riešenie sporov - ARS

1. ARS je spôsob riešenia sporov, ktorý sa vzťahuje len na spotrebiteľov – fyzické osoby, ktoré pri nákupe na diaľku nekonajú v rámci svojej obchodnej činnosti, zamestnania alebo povolania. Toto riešenie sporov sa týka len vzťahov medzi spotrebiteľmi a predávajúcimi, ktoré vyplývajú zo spotrebiteľskej zmluvy alebo ktoré súvisia so spotrebiteľskou zmluvou.

ARS sa vzťahuje len na spory, ktorých hodnota prevyšuje sumu 20 Eur. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa úhradu nákladov a to jedine úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu a to maximálne do výšky 5 Eur. Iné poplatky okrem ust. § 10 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z. z nesmie požadovať.

2. Spotrebiteľ, resp. nakupujúci v prípade, že nie je spokojný so spôsobom ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak má zato, že jeho práva boli porušené obrátiť na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. ( e – mailom na : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. )

V prípade, že predajca na túto žiadosť odpovie zamietavo alebo v lehote do 30.tich dní neodpovie, spotrebiteľ má podľa zákona č. 391/2015 Z. z. právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektom ARS.

Subjektom ARS je SOI alebo súkromná firma, tzv. Oprávnená právnická osoba, zapísaná v zozname vedenom na adrese : http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s

Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie ARS písomne, elektronicky alebo ústne do zápisnice.

3. Spotrebiteľ môže na návrh na začatie ARS využiť aj platformu RSO ( riešenie sporov online ) dostupnú na : http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

 

Záverečné ustanovenia

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Predávajúcim Objednávateľom sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto zmluvné podmienky meniť.
Tieto špecifické Obchodné podmienky kytice-kvety.sk nadobúdajú platnosť dňa 1. januára 2013.

 

Dozorujúci orgán: 

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj 

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01  Trenčín  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 032/640 01 09
fax č. 032/640 01 08
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.