Kytica Suzy


Predajná cena: € 57,00
Základná cena: € 47,50
Suma DPH: € 9,50

kytica z lalie, gerbier, frézii, chryzamtem